Jezus - Eucharystyczna miłość

  • Sale
  • Regular price £5.00


Jezus - Eucharystyczna miłość

Prawdziwy, lecz wciąż niedocenianym skarbem Kościoła jest obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Eucharystia to Sakrament Miłości, i to miłości doskonałej: to bowiem żywy i prawdziwy Jezus, który jest „Bogiem Miłością" (J 4, 8) i który „do końca nas umiłował" (J 13, 1). Ta książka świadczy o tym przykładami z życia świętych, którzy są i pozostaną dla nas „najpewniejszą drogą" do Jezusa - Eucharystycznej Miłości. Od nich uczmy się coraz lepiej poznawać Eucharystię, coraz bardziej ją kochać i nią żyć.

o. Stefano Maria Manelli

9788372574367