Kazania

  • Sale
  • Regular price $7.00


Kazania 1982-1984 wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie

Zbiór kazań wygłoszonych w latach 1982-1984 w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Służyć Bogu to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby móc leczyć. Służyć Bogu to piętnować zło i wszelkie jego objawy.

Ks. Jerzy Popiełuszko, 27 marca 1983 roku

9788372574572